Södra Liarp

Välkommen till

SÖDRA LIARP

Adelöv

I norra Småland 30 km väster om Tranås vid sjön Noen finner vi gården Södra Liarp. På gården bedrivs biodling, stuguthyrning och lantbruk som omfattar 150 ha åker, bete och skog.  

 

Bojne Andersson är ägare till gården och driver den tillsammans med sin fru Inga-lill. Bojne jobbar också som säljare på Fjössystem och Inga-lill som husmor på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Tillsammans har de tre döttrar Lovisa 32, Josefina 29 och Elin 24. 

DIKOPRODUKTION

Gårdens största verksamhet är dikoproduktionen med cirka 17 kalvande kor per år och kalvningen sker under perioden januari-mars. De raser som finns på gården är simmental, charolais och limousin. 

KRAV

 På gården bedrivs KRAV- certifierad djurproduktion samt växtodling.

KRAV är en organisation och även miljömärkning som bygger på en ekologisk grund. De sätter regler gällade KRAV-certifiering som berör djuromsorg, hälsa och klimatpåverkan.

KÄLLA https://www.krav.se/om-krav/

HISTORIK

 1905 Bojnes förfäder köper gården och sedan dess har den tillhört släkten.

1975 Bojnes föräldrar Nils och Hjördis Andersson köper loss gården från Hjördis syskon. 

1995 Bojne och Inga-lill köper gården.

1996 Totalrenovering av boningshuset.

 2007 Byggnation utav dikostall med plats för 60 kor.

 2008 Renovering av undervåning på boningshuset.

 2009 Renovering av uthyrningsstuga.

 2010 Startar med biodling.

 2013 Byggnation utav maskinhall.

 2014 Grannfastigheten Svenstorp på 27 ha köps.

 2015 Ett hus på Svenstorp totalrenoveras för uthyrning.

 2016 Slungrum byggs för investering i biodlingen och yttligare ett hus på Svenstorp totalrenoveras för uthyrning.

 2017 Byggnation utav slaktbod.

2018 Logen i Svenstorp totalrenoveras och görs om till festlokal.

2020 Investering av nya solceller med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

2021 Byggnation av verkstad

2023 Installation av nya solceller på Svenstorps gård.

2024 Tapprum byggs för utveckling av biodlingen